ทุนการศึกษา

** ขณะนี้มูลนิธิไม่มีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

  • 2021-u-12.pdf
  • 2021-u-data-1st.pdf
  • มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
    Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
    The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat