ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา-ปวส.  (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 มิ.ย. 2563) 

* เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด เฉพาะปีนี้นักเรียนทุนต่อเนื่องทุกคนจะได้รับทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร *

** ปีการศึกษา 2563 มูลนิธิพูนพลังไม่มีการคัดเลือกนักเรียนทุนใหม่ **

*** นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในปีการศึกษา 2562 และศึกษาต่อในระดับ ปวส. สามารถติดต่อขอรับทุนต่อเนื่องได้ กรุณารายงานตัวเพื่อแจ้งสถานภาพปัจจุบัน และตรวจสอบสิทธิ์ในการรับทุนที่ เฟซบุ๊ค: มูลนิธิ พูนพลัง หรือ LINE ID: poonpalang  หรือ โทร. 081-772-2358 ***  

 

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ขอรับทุน 

1.       บัญชีธนาคาร ใช้ของธนาคารใดก็ได้ (บัญชีสหกรณ์ใช้ไม่ได้) ต้องเป็นบัญชีชื่อนักเรียน (บัญชีผู้ปกครองใช้ไม่ได้) หากเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้วควรตรวจสอบก่อนว่ายังใช้ได้หรือไม่ กรอกรายละเอียดบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ 

2.       ใบรับรองความประพฤติ ขอจากสถานศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563)

2.1   หากสถานศึกษาไม่มีใบรับรองความประพฤติ สามารถใช้ใบรับรองประเภทอื่นที่มีเนื้อหาแสดงความประพฤติของนักเรียน

2.2   เฉพาะนักเรียน / นักศึกษา ที่เพิ่งย้ายเข้าเรียนสถานศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 สามารถใช้ใบเสร็จจากสถานศึกษา (ที่มีชื่อสถานศึกษา และมีชื่อนักเรียน) แทนใบรับรองความประพฤติได้ (ตัวอย่างใบเสร็จ)  นักเรียนที่ไม่ได้ย้ายโรงเรียนต้องใช้ใบรับรองความประพฤติ 

2.3   หากนักศึกษาอยู่ระหว่างฝึกงาน สามารถขอใบรับรองการฝึกงานจากบริษัทหรือหน่วยงานนั้น ใช้แทนใบรับรองความประพฤติได้

เมื่อได้ใบรับรองความประพฤติหรือเอกสารที่ใช้แทนแล้ว ถ่ายรูปให้เห็นชัดเจน เพื่อใช้ในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ออนไลน์

3.       ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ในชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) เป็นภาพถ่ายใหม่ ไม่ถ่ายจากรูปติดบัตร พื้นหลังเป็นกำแพงหรือวิวอะไรก็ได้ ขอให้เห็นหน้าชัดเจน (นักเรียน / นักศึกษาถ่ายเองด้วยโทรศัพท์มือถือได้)  (คลิ้กเพื่อดูตัวอย่างภาพถ่าย) ใช้ในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ออนไลน์

4.       เอกสาร จากใจถึงผู้ให้ทุน  มี 2 หน้า ดาวน์โหลดได้ที่นี่ กรอกแล้วส่งไปรษณีย์ (หรือบริษัทส่งของอื่นๆ)ไปที่มูลนิธิ

 

วิธีการขอรับทุน

 

1. ยืนยันสิทธิ์ออนไลน์เพื่อขอรับทุน ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธียืนยันสิทธิ์ออนไลน์

 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่  ** อย่าลืมแก้ไขข้อมูลจนถึงข้อมูลสมาชิกในครอบครัวด้านล่างสุด 

 

2. กรอกเอกสาร  "จากใจถึงผู้ให้ทุน" ให้เรียบร้อย แล้วส่งไปรษณีย์ (หรือบริษัทส่งของอื่นๆ) ตามที่อยู่ที่เขียนไว้ในเอกสาร

 

วันกำหนดโอนทุน  มูลนิธิกำหนดวันที่โอนทุนในเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน ตามรหัสนักเรียนทุน ดังนี้ 

 

รหัสขึ้นต้นด้วย

BK, BR, PJ, SK, SR, YT

KS

MH

MS

NP

RT

วันกำหนดโอนทุน

12

13

14

15

16

17

 

หมายเหตุ 

-          นักเรียนสามารถดำเนินการเองได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอจดหมายแจ้งหรือรอให้อาจารย์ทำให้

-          มูลนิธิจะโอนทุนให้เฉพาะในรายที่ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์และส่งเอกสารมาให้มูลนิธิได้รับครบถ้วนเรียบร้อยอย่างน้อย 2 วันก่อนวันกำหนดโอนทุน  

-          หากนักเรียนดำเนินการไม่ทัน มูลนิธิจะรอจนดำเนินการครบถ้วน และโอนวันที่เดียวกันในเดือนถัดไป

-          มูลนิธิมีกำหนดวันโอนทุนเพียง 3 ครั้งเท่านั้น หากนักเรียนดำเนินการไม่ทันการโอนครั้งสุดท้าย จะไม่ได้รับทุนในปีนี้ (หากไม่ติดต่อภายใน 30 ตุลาคม 2563 ถือว่าสิ้นสุดสถานะการเป็นนักเรียนทุน)

    

 ตัวอย่าง :

-          นักเรียนทุนรหัส  BK-RT-132  ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์และส่งเอกสารครบถ้วนในวันที่ 9 ก.ค. จะได้รับโอนทุนวันที่ 12 ก.ค.

-          นักเรียนทุนรหัส  BK-S-004  ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. แต่ส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิวันที่ 12 ก.ค. จะได้รับโอนทุนวันที่ 12 ส.ค.

-          นักเรียนทุนรหัส NP-S-190 ส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิวันที่ 10 ก.ค. แต่ในวันที่ 14 ก.ค. ยังยืนยันสิทธิ์ไม่เรียบร้อย หากทำเรียบร้อยภายในวันที่ 14 ส.ค. จะได้รับโอนทุนวันที่ 16 ส.ค. 

 

ตรวจสอบรหัสนักเรียนทุนได้ที่นี่ 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  เฟซบุ๊ค: มูลนิธิ พูนพลัง หรือ LINE ID: poonpalang  หรือ โทร. 081-772-2358

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

 • 2020-how-to-web-update.pdf
 • receipt-example.jpg
 • 63rt.pdf
 • 63ms.pdf
 • 63mh.pdf
 • 2020-how-to-web-update.jpg
 • recommendation-letter.pdf
 • 2021-u-app-doc.pdf
 • 2021-u-application.pdf
 • 63np.pdf
 • 63bk.pdf
 • ycf-s-012-pic.JPG
 • 2020-u-result.pdf
 • 63ks.pdf
 • 20-heart-2.pdf
 • มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
  Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
  The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat