ทุนการศึกษา

---

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กรุณาคลิกที่นี่

 

*****************************************************************************************


ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา-ปวส.  (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พ.ค. 2561) 

** ทุนการศึกษาประเภทนี้ มูลนิธิพูนพลังไม่เปิดรับทั่วไป หากต้องการทุนการศึกษากรุณาติดต่อสถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดของท่าน **

    

1. นักเรียนนักศึกษาที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อทั้งหมด ให้เข้าไปที่เว็บ ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนทุนพูนพลัง  เพื่อ


- ปรับปรุงข้อมูล

- ส่งรูปถ่ายหน้าตรงในชุดนักเรียน/นักศึกษา (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

- ส่งใบรับรองความประพฤติ ปีการศึกษา 2561 

 

**หากยังไม่ทราบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เฟซบุ๊ค: มูลนิธิ พูนพลัง หรือ LINE ID: poonpalang

 

** มูลนิธิจะมอบทุนให้นักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในระบบแล้วเท่านั้น **

 

 

2. รายชื่อนักเรียนนักศึกษาและวิธีการรับทุน

   

  

** นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อในตารางนี้(คลิก) กรุณารายงานตัวเพื่อแจ้งสถานภาพปัจจุบัน และตรวจสอบสิทธิในการรับทุนที่ เฟซบุ๊ค: มูลนิธิ พูนพลัง หรือ LINE ID: poonpalang หรือ โทร. 081-772-2358

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรับทุนโดยการโอน   ปีการศึกษา 2561
(จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอื่นๆ)
 

ตรวจสอบรายชื่อ  

 

 

-  เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับทุน

 

  1.  "จากใจถึงผู้ให้ทุน"  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

  2.  ใบสำคัญรับเงินสำหรับมูลนิธิ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

 

ส่งเอกสารมาที่

มูลนิธิพูนพลัง (รับทุนโดยการโอน)

47/217 หมู่บ้านสีวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร. 081-772-2358


* ส่งเอกสารทั้งหมดถึงมูลนิธิก่อนวันที่ 20 มิถุนายน ได้รับโอนทุนวันที่ 25 มิถุนายน

  หรือ ส่งเอกสารทั้งหมดถึงมูลนิธิก่อนวันที่ 20 สิงหาคม ได้รับโอนทุนวันที่ 25 สิงหาคม

นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนในปีนี้

 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่รายงานตัวภายในวันที่ 31 ตุลาคม ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิพูนพลังจังหวัดที่นักเรียนต้องไปรับทุนในพิธี

 

-  เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับทุน

 

  1.  "จากใจถึงผู้ให้ทุน" ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

  

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 (สถานที่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของจังหวัดนั้นๆ

 พิธีมอบทุนเริ่ม 30 นาที หลังเวลาเริ่มรับรายงานตัว)

 

จังหวัด 

มหาสารคาม

กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด 

 มุกดาหาร 

นครพนม

วันที่

พ.27มิ.ย.

พ.27มิ.ย.

พฤ.28 มิ.ย.

ศ. 29มิ.ย.

ศ. 29มิ.ย.

เวลาเริ่มรับรายงานตัว

9:30

13:00

9:00

9:00

13:00

ตรวจสอบรายชื่อ

มหาสารคาม

กาฬสินธุ์

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

นครพนม

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เฟซบุ๊ค: มูลนิธิ พูนพลัง หรือ LINE ID: poonpalang หรือ โทร. 081-772-2358 (มุทิตา) หากไม่ได้รับสายกรุณาฝากข้อความ

 

 

 

 

 


 

เอกสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

 • 2019-u-scholarship-app-doc.pdf
 • 61np.pdf
 • 61rt.pdf
 • 61ks.pdf
 • 2019-u-application.pdf
 • recommendation-letter.pdf
 • 61tobe-transfer.pdf
 • 18-receipt-tr.pdf
 • 61ms.pdf
 • 61mh.pdf
 • 18-from-heart.pdf
 • 60m6t3.pdf
 • มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
  Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
  The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat