ข่าวสารของมูลนิธิฯ

รายงานประจำปี 2565

คลิกอ่านรายงานประจำปี 2565 ได้ที่นี่

มูลนิธิพูนพลัง
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat