ข่าวสารของมูลนิธิฯ

จดหมายข่าวฉบับที่ 27 : ธันวาคม 2558

คลิ้กอ่านจดหมายข่าวฉบับที่  27 : ธันวาคม 2558 ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

มูลนิธิพูนพลัง
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat