ข่าวสารของมูลนิธิฯ

จดหมายข่าวฉบับที่ 24 : สิงหาคม 2557

คลิ้กอ่านจดหมายข่าวฉบับที่ 24  : สิงหาคม 2557 ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

มูลนิธิพูนพลัง
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat