ร่วมพูนพลัง

เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค

 • โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุก 3,000 บาท ท่านจะได้รับรายงานของนักเรียน 1 คน
 • โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทุก 5,000 บาท ท่านจะได้รับรายงานของนักเรียน 1 คน
 • โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน
 • โครงการคิดดิจิทัล
 • โครงการอื่นๆ 
 • มูลนิธิพูนพลัง ใช้เพียง 10% ของเงินบริจาค ในการบริหาร จัดการ 90% ของเงินบริจาคของท่านจะถูกนําไปใช้โดย ตรงกับโครงการ

  มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเด็กไทยในชนบท

  การเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่ทุกฝ่าย ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมกับเด็กๆในชนบท สอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานมูลนิธิ

  มาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยในชนบท

  สำหรับท่านที่มีจิตเมตตา ต้องการบริจาคสิ่งของ หรือ อุปกรณ์ แก่เด็กๆในท้องถิ่นชนบท มูลนิธิพูนพลัง ยินดีเป็นสื่อกลางความช่วยเหลือจากท่าน โดยสามารถส่งสิ่งของ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานมูลนิธิ

   

  บริจาคด้วย QR Code

  มูลนิธิพูนพลังเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลัง

  หากท่านบริจาคด้วย QR Code และทำเครื่องหมายยินดีให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการบริจาคต่อกรมสรรพากรจะสะดวกต่อการลดหย่อนภาษีเงินได้ของท่าน (ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานใบสำคัญรับเงินของมูลนิธิ)

   

  หรือโอนเงินผ่าน

  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
  สาขา ถนนนานาเหนือ
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-549786
  ชื่อบัญชี "มูลนิธิพูนพลัง"

  โอนเงินผ่าน
  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
  สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 007-1-30175-5
  ชื่อบัญชี "มูลนิธิพูนพลัง"

  หรือเช็คสั่งจ่าย

  "มูลนิธิพูนพลัง"

  แล้วแจ้งมายังสำนักงาน

   

  ติดต่อมูลนิธิพูนพลัง
  47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  โทร 081-772-2358
  e-mail: poonpalang@yahoo.com     facebook : มูลนิธิ  พูนพลัง      LINE ID: poonpalang 

  มูลนิธิพูนพลัง
  Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
  The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat