กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

(หากไม่เห็นรายละเอียด ให้คลิกที่นี่เพื่อดูข้อความทั้งหมด)


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2557 


 


 

มูลนิธิพูนพลัง ปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 แล้ว

หากต้องการสมัครทุน มูลนิธิจะออกระเบียบการในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นี้

 

  • ขั้นตอนต่อไป
    •    ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557  พิจารณาเอกสาร  (แจ้งผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซต์) และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
    •    มกราคม - เมษายน  สำรวจสภาพความเป็นอยู่ 
    •    พฤษภาคม  ประกาศผล ทางเว็บไซต์มูลนิธิพูนพลัง http://www.poonpalang.org  

 

 

คำถามที่พบบ่อย 


ถาม ปีก่อนมีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ปีที่แล้วมีใบสมัครที่รับพิจารณา 92 ราย


ถาม กำลังเรียนปี 1 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ต้องส่งผลการเรียนช่วงชั้นก่อนหน้า และผลการเรียนปี 1 เทอมแรกมาพร้อมใบสมัคร ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า

ถาม กำลังเรียนปี 2-3-4 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า 


ถาม ทุนนี้ต้องชดใช้หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องชดใช้


ถาม เพิ่งเห็นประกาศเรื่องทุน ขอยืดเวลาส่งเอกสารได้ไหม

 ตอบ มูลนิธิไม่ยืดเวลารับเอกสาร ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากต้องการสมัครทุน มูลนิธิจะออกระเบียบการครั้งต่อไปในช่วงเดือนกันยายน

 


รับสมัครผลงาน ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ ครั้งแรก (ภาคเรียนที่ 2/2556)

 

(ดูรายละเอียดในรูปแบบ PDF)

 

 

 

 

 

 

รับสมัครผลงาน เรียงความ หรือ ภาพประดิษฐ์   ในหัวข้อ  ครั้งแรก

เรียงความ เขียนเล่าประสบการณ์หรือความคิดของตัวเอง ไม่ต้องใช้คำศัพท์ยากๆ ไม่ต้องมี เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ...

เพียงถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คิดให้คนอื่นเข้าใจและประทับใจ ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษสมุด (ไม่เว้นบรรทัด)

 

 ภาพประดิษฐ์  ผลงานศิลปะจากประสบการณ์หรือความคิด ขนาดไม่ต่ำกว่ากระดาษ A4 ใช้เทคนิคใดก็ได้ (เช่น วาดสีน้ำ สีชอล์ค สีไม้ ตัดปะ ฉีกปะ ภาพพิมพ์ ฯลฯ) พร้อมคำอธิบาย 2-3 ประโยค เขียนไว้ด้านหลังผลงาน 

 ขยายเวลารับผลงานถึง  31 มีนาคม 2557  !!

 อย่าลืม!  เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ชั้นเรียน โรงเรียน แนบมากับผลงานด้วย

 การประกวด แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

1.      รุ่นเล็ก  สำหรับนักเรียนระดับ ม.3 และต่ำกว่า 

2.      รุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 , ปวช. ขึ้นไป

รางวัลยอดเยี่ยม     รุ่นละไม่เกิน 3 รางวัล ของรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า  1,000 บาท

รางวัลชมเชย       รุ่นละไม่เกิน 5 รางวัล ของรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า    300 บาท

 

โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับหนังสือนิทานแลกเปลี่ยน และหนังสือเข้าห้องสมุดจากมูลนิธิตามโอกาสต่างๆ

ข่าวจากนักเรียนทุน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ

click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 18 : สิงหาคม 2554
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 19 : ธันวาคม 2554
click for details รายงานประจำปี 2554
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 20 : สิงหาคม 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 21 : ธันวาคม 2555
click for details รายงานประจำปี 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : สิงหาคม 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : ธันวาคม 2556

มูลนิธิพูนพลัง Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร/แฟกซ์: 02-963-1483 อีเมล์: poonpalang@yahoo.com
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat