กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

(หากไม่เห็นรายละเอียด ให้คลิกที่นี่เพื่อดูข้อความทั้งหมด)

 


 

** มูลนิธิพูนพลังปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 แล้ว โดยจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน 2558 (ระเบียบการออกในเดือนกันยายน 2558 โปรดติดตามทางเว็บไซต์มูลนิธิ) **

 

 

ประกาศผลทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (11 มีนาคม 2558)


- รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (รายใหม่) มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2558

   

คำถามที่พบบ่อย 

 

ถาม เพิ่งเห็นประกาศเรื่องทุน ขอยืดเวลาส่งเอกสารได้ไหม

 

ตอบ มูลนิธิไม่ยืดเวลารับเอกสารไม่ว่าในกรณีใดๆ

มูลนิธิจะออกระเบียบการในช่วงเดือนกันยายน และรับใบสมัครในวันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี สามารถสมัครขอรับทุนได้ในปีต่อไป

  
  

ถาม ปีก่อนมีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ทุนสำหรับปี 2558 มีใบสมัครที่รับพิจารณา 95 ราย  ปี 2557 มี 61 ราย

  

ถาม กำลังเรียนปี 1 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ต้องส่งผลการเรียนช่วงชั้นก่อนหน้า และผลการเรียนปี 1 เทอมแรกมาพร้อมใบสมัคร ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า

 

ถาม กำลังเรียนปี 2-3-4 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า 

 

ถาม การส่งใบสมัครต้องส่งผ่านโรงเรียนใช่หรือไม่

ตอบ เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว กรุณาส่งใบสมัครด้วยตนเอง (เคยมีกรณีที่โรงเรียนลืมส่งเอกสาร ทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการสมัครทุน) 


ถาม ทุนนี้ต้องชดใช้หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องชดใช้

 

 

รับสมัครผลงาน นิทานสานฝัน หัวข้อ เงา

**ดูรายละเอียดได้ที่นี่**

รับสมัครนิทานภาพ  ในโครงการนิทานสานฝัน

ปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกไปประกวด

ในงานประกวดนิทานนานาชาติเมืองซุชิ จังหวัดคานากาวะ

และอื่นๆ   ประเทศญี่ปุ่น  ในหัวข้อ  เงา"

วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2558 (ตามรอยประทับตราไปรษณีย์) 

 

ข่าวจากนักเรียนทุน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ

click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 20 : สิงหาคม 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 21 : ธันวาคม 2555
click for details รายงานประจำปี 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : สิงหาคม 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : ธันวาคม 2556
click for details รายงานประจำปี 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 24 : สิงหาคม 2557
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 25 : ธันวาคม 2557
click for details รายงานประจำปี 2557
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 26 : สิงหาคม 2558

มูลนิธิพูนพลัง Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร/แฟกซ์: 02-963-1483 อีเมล์: poonpalang@yahoo.com
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat