กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

(หากไม่เห็นรายละเอียด ให้คลิกที่นี่เพื่อดูข้อความทั้งหมด)

 


 

ประกาศผลทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (11 มีนาคม 2558)


- รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (รายใหม่) มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2558

   

คำถามที่พบบ่อย 

 

ถาม เพิ่งเห็นประกาศเรื่องทุน ขอยืดเวลาส่งเอกสารได้ไหม

 

ตอบ มูลนิธิไม่ยืดเวลารับเอกสารไม่ว่าในกรณีใดๆ

มูลนิธิจะออกระเบียบการในช่วงเดือนกันยายน และรับใบสมัครในวันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี สามารถสมัครขอรับทุนได้ในปีต่อไป

  
  

ถาม ปีก่อนมีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ทุนสำหรับปี 2558 มีใบสมัครที่รับพิจารณา 95 ราย  ปี 2557 มี 61 ราย

  

ถาม กำลังเรียนปี 1 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ต้องส่งผลการเรียนช่วงชั้นก่อนหน้า และผลการเรียนปี 1 เทอมแรกมาพร้อมใบสมัคร ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า

 

ถาม กำลังเรียนปี 2-3-4 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า 

 

ถาม การส่งใบสมัครต้องส่งผ่านโรงเรียนใช่หรือไม่

ตอบ เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว กรุณาส่งใบสมัครด้วยตนเอง (เคยมีกรณีที่โรงเรียนลืมส่งเอกสาร ทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการสมัครทุน) 


ถาม ทุนนี้ต้องชดใช้หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องชดใช้

 

รับสมัครผลงาน เขียนอย่างที่คิด วาดอย่างที่เห็น หัวข้อ ความภูมิใจของฉัน

 

 

มูลนิธิพูนพลัง เปิดรับสมัครผลงาน  1. เรียงความ  หรือ  2. ภาพประดิษฐ์  

หัวข้อ      ความภูมิใจของฉัน

 เรียงความ เขียนเล่าประสบการณ์หรือความคิดของตัวเอง ไม่ต้องใช้คำศัพท์ยากๆ ไม่ต้องมี เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ...

ถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คิดให้คนอื่นเข้าใจและประทับใจ ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษสมุด (ไม่เว้นบรรทัด)

 ภาพประดิษฐ์ ผลงานศิลปะจากประสบการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่ากระดาษ A4 ใช้เทคนิคใดก็ได้ (เช่น วาดสีน้ำ สีชอล์ค สีไม้ ตัดปะ ฉีกปะ ภาพพิมพ์ ฯลฯ)  พร้อมคำอธิบาย  2-3 ประโยค เขียนไว้ด้านหลังผลงาน  

       

เปิดรับผลงานทั้งสองประเภท ถึง  15 มีนาคม 2558  !!

 

อย่าลืม!  เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ชั้นเรียน โรงเรียน แนบมากับผลงานด้วย

 

การประกวด แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

1.       รุ่นเล็ก  สำหรับนักเรียนระดับ ม.3 และต่ำกว่า 

2.       รุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 , ปวช. ขึ้นไป

รางวัลยอดเยี่ยม     รุ่นละไม่เกิน 3 รางวัล ทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า  1,500 บาท

รางวัลชมเชย       รุ่นละไม่เกิน 5 รางวัล ทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า    500 บาท

 

 

โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับหนังสือเพื่อห้องสมุดจากมูลนิธิตามโอกาสต่างๆ

ข่าวจากนักเรียนทุน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ

click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 18 : สิงหาคม 2554
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 19 : ธันวาคม 2554
click for details รายงานประจำปี 2554
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 20 : สิงหาคม 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 21 : ธันวาคม 2555
click for details รายงานประจำปี 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : สิงหาคม 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : ธันวาคม 2556
click for details รายงานประจำปี 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 24 สิงหาคม 2557

มูลนิธิพูนพลัง Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร/แฟกซ์: 02-963-1483 อีเมล์: poonpalang@yahoo.com
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat