กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

- ประกาศผลการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2562 (update 17/1/2562)

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2562 ปิดรับสมัครแล้ว  

ระเบียบการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จะออกในช่วงเดือนกันยายน 2562 ติดตามได้ที่หน้าเพจนี้

 

คำถามที่พบบ่อย 

 

ถาม ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของมูลนิธิพูนพลัง สนับสนุนทุนให้ปีละกี่บาท ต้องใช้คืนหรือไม่

ตอบ ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน แต่ผู้ได้รับทุนต้องศึกษาในประเทศไทย และทำรายงานรายรับรายจ่าย รายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิทุกเดือน

 

ทุนที่สนับสนุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี 

ข้อมูลในปีการศึกษา 2562 สนับสนุนทุนระดับปวช. ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ไม่เกินปีละ 40,000 บาท

 

ถาม เพิ่งทราบข่าวทุนการศึกษา ขอส่งใบสมัครตอนนี้ได้ไหม

ตอบ มูลนิธิรับเอกสารเพื่อขอสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เฉพาะวันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น

 

ถาม ผู้ที่จะสมัครได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ คุณสมบัติที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในปีการศึกษา 2562

 

สภาพปัจจุบัน เป็นผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2562 (ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับดังกล่าวแล้วก็สามารถสมัครได้ แต่มีโอกาสได้น้อยกว่าผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้น)

รายได้ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี

ความประพฤติ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ

 

ถาม มูลนิธิอนุมัติทุนใหม่ปีละกี่คน

ตอบ ไม่แน่นอน ประมาณ 5-8 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบุไว้ในระเบียบการของแต่ละปี

 

ถาม ปีก่อนๆ มีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ถามปีการศึกษา  2562  มี  76  ราย ปีการศึกษา 2561 มี  67 ราย ปีการศึกษา 2560  มี   89  ราย  ปีการศึกษา 2559  มี  202  ราย 

 

ถาม นอกจากทุนนี้แล้วมีทุนอื่นอีกไหม

ตอบ มีหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษาหลายแห่ง ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแจ้งความต้องการขอทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่ง

   


โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ โรงเรียนบ้านโพซอ

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในหุบเขา ห่างจากตัวอำเภอแม่สะเรียง 61 กิโลเมตร สภาพถนนไม่ดี ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลม.ปลาย (เริ่มเปิดชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559) มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 458 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่า พักนอนอยู่ที่โรงเรียนถึง 311 คน เนื่องจากเดินทางลำบาก นักเรียนบ้านไกลที่สุดอยู่ห่างจากโรงเรียน 65 กม.  

 

มูลนิธิพูนพลัง ได้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ หอพักนักเรียนชายโรงเรียนบ้านโพซอ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนพักนอนอยู่ 134 คน (ปีการศึกษา 2559) เพื่อให้มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโพซอ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

   

- แบบห้องน้ำและห้องอาบน้ำ (ห้องน้ำ 8 ห้อง ห้องอาบน้ำรวม 2 ห้อง ขนาดรวม 18.6*3.7 เมตร)

- รายละเอียดงบประมาณการก่อสร้าง

- ข้อมูลโรงเรียนบ้านโพซอ

- ภาพถ่ายบริเวณโรงเรียนบ้านโพซอ ( เฟซบุ๊ค มูลนิธิพูนพลัง )

 

ประกาศผลการประกวดภาพวาดและเรียงความ ภาคเรียนที่ 2/2561

ผลการประกวด วาดภาพและเรียงความ ภาคเรียนที่ 2/2561 หัวข้อ "น้ำใจ"

**ดูผลการประกวดได้ที่นี่** (17/05/2562)   

 

ข่าวจากนักเรียนทุน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ

click for details รายงานประจำปี 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : สิงหาคม 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : ธันวาคม 2556
click for details รายงานประจำปี 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 24 : สิงหาคม 2557
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 25 : ธันวาคม 2557
click for details รายงานประจำปี 2557
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 26 : สิงหาคม 2558
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 27 : ธันวาคม 2558
click for details รายงานประจำปี 2558
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 28 : สิงหาคม 2559
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 29 : ธันวาคม 2559
click for details รายงานประจำปี 2559
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 30 : สิงหาคม 2560
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 31 : ธันวาคม 2560
click for details รายงานประจำปี 2560

มูลนิธิพูนพลัง Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร/แฟกซ์: 02-963-1483 อีเมล์: poonpalang@yahoo.com
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat