กิจกรรมและข่าวสารจากมูลนิธิ

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

(หากไม่เห็นรายละเอียด ให้คลิกที่นี่เพื่อดูข้อความทั้งหมด)

 


 

- รายละเอียดทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2558

 

- ใบสมัครทุนการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2558 

 

คำถามที่พบบ่อย 


ถาม ปีก่อนมีคนสมัครมากหรือไม่

ตอบ ทุนสำหรับปี 2557 มีใบสมัครที่รับพิจารณา 61 ราย  ปี 2556 มี 92 ราย


ถาม กำลังเรียนปี 1 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ต้องส่งผลการเรียนช่วงชั้นก่อนหน้า และผลการเรียนปี 1 เทอมแรกมาพร้อมใบสมัคร ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า

 

ถาม กำลังเรียนปี 2-3-4 สามารถสมัครขอทุนได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ในการพิจารณากรรมการจะให้น้ำหนักแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นมากกว่า 

 

ถาม การส่งใบสมัครต้องส่งผ่านโรงเรียนใช่หรือไม่

ตอบ เมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว กรุณาส่งใบสมัครด้วยตนเอง (เคยมีกรณีที่โรงเรียนลืมส่งเอกสาร ทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการสมัครทุน) 


ถาม ทุนนี้ต้องชดใช้หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องชดใช้


ถาม เพิ่งเห็นประกาศเรื่องทุน ขอยืดเวลาส่งเอกสารได้ไหม

 ตอบ มูลนิธิไม่ยืดเวลารับเอกสารไม่ว่าในกรณีใดๆ มูลนิธิจะออกระเบียบการในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี สามารถสมัครขอรับทุนในปีต่อไปได้

 

 

รับสมัครผลงานนิทานสานฝัน หัวข้อ ขนม (ภาคเรียนที่ 1/2557)

 

(ดูรายละเอียดในรูปแบบ PDF)

 


รับสมัครนิทานภาพ  ในโครงการนิทานสานฝัน ปีการศึกษา 2557  

เพื่อคัดเลือกไปประกวดในงานประกวดนิทานนานาชาติ

 Oshima Museum of Picture Books  และอื่นๆ (ประเทศญี่ปุ่น)    

 ในหัวข้อ     ขนม   


 

-            เป็นนิทานสำหรับเด็กระดับประถมปลาย

-            เป็นผลงานที่แต่งเอง และ วาดหรือประดิษฐ์ขึ้นเอง

-            เป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ โดยเขียนชื่อ ชั้น และอายุของสมาชิกให้ครบทุกคน

-            เป็นผลงานร่วมของเด็กและผู้ใหญ่ก็ได้ (พ่อแม่, ครู, หรืออื่นๆ) (พิจารณาในรุ่นทั่วไป)  

ไม่จํากัดรูปเล่มหรือเทคนิค  ขนาดไม่เกิน 30*42 ซม. ความยาว 10-30 หน้า (ไม่รวมปก)  

 

หมดเขตส่งผลงาน 31 กรกฎาคม 2557(ตามวันที่ประทับตราหน้าซองไปรษณีย์)

 ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น  

 จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทย 

ข่าวจากนักเรียนทุน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ

click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 18 : สิงหาคม 2554
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 19 : ธันวาคม 2554
click for details รายงานประจำปี 2554
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 20 : สิงหาคม 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 21 : ธันวาคม 2555
click for details รายงานประจำปี 2555
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 22 : สิงหาคม 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 23 : ธันวาคม 2556
click for details รายงานประจำปี 2556
click for details จดหมายข่าวฉบับที่ 24 สิงหาคม 2557

มูลนิธิพูนพลัง Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.)
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร/แฟกซ์: 02-963-1483 อีเมล์: poonpalang@yahoo.com
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat